Przemysław Rokita   

Przemysław Rokita

   
profesor doktor habilitowany inżynier, profesor nadzwyczajny
telefon 022 234 7753
p.rokita (na) ii.pw.edu.pl
 

Pracuje na Politechnice od 1984 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od października 1991. Stopień magistra uzyskał w 1985 r., stopień doktora nauk technicznych w 1993 r., a stopień doktora habilitowanego w 2000 r. Wszystkie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od grudnia 2001 r. jest profesorem nadzwyczajnym PW. Jest kierownikiem Zakładu Grafiki Komputerowej od 2013 roku.

Główne obszary zainteresowań naukowych: grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, problemy percepcji obrazów. Jest członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych: IEEE Information Visualisation, Compugraphics, WSCG. Jest recenzentem m.in. dla: IEEE Computer Graphics & Applications; Real-Time Imaging, Academic Press; The Visual Computer, Springer; IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.