Marek Pawłowski   

Marek Pawłowski

   
magister inżynier, starszy wykładowca
telefon 22 234 7811
m.pawlowski (na) ii.pw.edu.pl
 

Tytuł magistra inżyniera uzyskał 1977 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W Instytucie Informatyki pracuje od 1977 roku. Kierownik Laboratorium Komputerowego od 1991 do 2011 roku. Otrzymał nagrodę Rektora PW w 2007 roku. Wykładowca od 2011 roku w Zakładzie Grafiki Komputerowej. Starszy wykładowca od 2012 roku.