Paweł Radziszewski   

Paweł Radziszewski

   
magister inżynier, starszy wykładowca
telefon 022 234 7810
p.radziszewski (na) ii.pw.edu.pl
 

Pracuje w Zakładzie Grafiki Komputerowej od 1993. Stopień magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1993 r. Zainteresowania naukowe: metoda sledzenia promieni, tekstury.