Krzysztof Gracki   

Krzysztof Gracki

   
magister inżynier, starszy wykładowca
telefon 022 234 5031
k.gracki (na) ii.pw.edu.pl
 

Pracuje na Politechnice od 1993, w Zakładzie od początku. Stopień magistra uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1992 r.

Zajmuję się zagadnieniami związanymi z modelowaniem zachowania obiektów z uwzględnieniem oddziaływań fizycznych, a także ich realistyczną wizualizacją. Ostatnie prace skupiają się głównie wokół obiektów generowanych za pomocą L-systemów.

Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Grafika komputerowa,
  • Programowanie strukturalne,
  • Programowanie obiektowe,
  • Struktury danych,
  • Cyfrowe przetwarzanie obrazów,
  • Układy cyfrowe.