Krzysztof Chabko   

Krzysztof Chabko

   
magister inżynier, starszy wykładowca
telefon 022 234 7810
k.chabko (na) ii.pw.edu.pl
 

Pracuje na Politechnice od 1994, w Zakładzie od początku. Stopień magistra uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1993 r.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z grafiką komputerową dotyczącymi głównie możliwości modelujących i wizualizujących pakietu 3DStudio oraz bibliotek OpenGL. W szczególności dotyczy to modelowania i wizualizacji obiektów 3D oraz zjawisk naturalnych takich jak: budowa, wzrost roślin oraz ich odkształcenia pod wpływem zjawisk zewnętrznych, odkształcenia ciał elastycznych, zjawisko podświetlania cząstek przez światło w scenach nocnych.

Zajmuje się również problemem szybkiego realistycznego modelowania i wizualizacji zjawisk ruch ciał stałych i pyłowych w zależności od topologii terenu. Praca ta ma na celu stworzenie rozprawy doktorskiej.

Również zajmuje się tematem przesyłania obrazu i dźwięku (multimediów) z wykorzystaniem specyficznych mechanizmów transmisji dostępnych w języku Java.

Prowadzi zajęcia laboratoryjne i projektowe z:

  • Cyfrowego przetwarzania obrazu,
  • Grafika komputerowa,
  • Modelowanie obiektów animowanych,
  • Interakcyjne środowiska graficzne,
  • Narzędzia typu RAD,
  • Podstawy techniki cyfrowej.