Julian Myrcha   

Julian Myrcha

   
magister inżynier, starszy wykładowca
telefon 022 234 7753
j.myrcha (na) ii.pw.edu.pl
 

Pracuje na Politechnice od 1991 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej. Stopień magistra uzyskał w 1991 r na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, modelowanie obiektów naturalnych, kompresja i przetwarzanie obrazów. Autor wykładu NTR. Współautor książki.