Janusz Rzeszut   

Janusz Rzeszut

   
doktor inżynier, adiunkt
telefon 022 234 5562
j.rzeszut (na) ii.pw.edu.pl
 

Pracuje na Politechnice od 1978, w Zakładzie od początku. Stopień magistra uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1978 r . Stopień doktora na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskał w 1989 roku.

Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, barwa w grafice komputerowej, symulacja zjawisk naturalnych.