Michał Henryk Rudowski   

Michał Henryk Rudowski

   
doktor inżynier, adiunkt
telefon 022 234 7753
m.rudowski (na) ii.pw.edu.pl
 

Pracuje w Instytucie Informatyki PW od 1987 roku, a w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku jego istnienia. Stopień magistra uzyskał w 1980 r., a stopień doktora w 1986 roku, oba na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, zarządzanie relacyjnymi bazami danych, metodologia tworzenia projektów informatycznych, arytmetyka komputerowa, konstrukcja urządzeń.