Tomasz Martyn   

Tomasz Martyn

   
doktor inżynier, adiunkt
telefon 022 234 5031
t.martyn (na) ii.pw.edu.pl
 

Pracuje na Politechnice od 1999, w Zakładzie od początku. Stopień magistra uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w 1995 r. Stopień doktora na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uzyskał w 1999 roku.

Zainteresowania naukowe: geometria fraktalna, grafika komputerowa, matematyka, algorytmy.