Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej

Platforma dydaktyczno-projektowa

Laboratorium rzeczywistości wirtualnej jest środowiskiem do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i oprogramowania. Zawiera platformę sprzętową do realizacji zadań projektowych i warsztatowych w małych grupach. Jestmiejscem do poznawania i zastosowania nowych technologii w grafice komputerowej, grach oraz robotyce.

Obszary projektowe

  • Stanowiska laboratoryjne z wysokowydajnymi komputerami PC i stereowizyjnymi monitorami
  • Oprogramowanie do edycji i przetwarzania grafiki rastrowej/wektorowej,  obróbki dźwięku i sygnałów wideo
  • Środowisko sprzętowe do realizacji projektów wirtualnej rzeczywistości oparte o wysokowydajnych tabletów PC
  • Zestawy konsol do gier dla realizacji projektów z tematyki projektowania i implementacji gier
  • Platforma sprzętowa i programowa do realizacji projektów wykorzystujących technologie stereowizji i wirtualną rzeczywistość
  • Środowisko do tworzenia efektów specjalnych video
  • Zintegrowane stanowisko do rejestracji, projektowania, edycji i produkcji sekwencji wideo
  • Zintegrowane stanowisko do rejestracji i projektowania nowych rozwiązań w dziedzinie obróbki dźwięku