Kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej

prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
pok. 322
tel. (+48) 22 - 234 77 53

e-mail: P.Rokita (na) ii.pw.edu.pl

 

Adres:

Zakład Grafiki Komputerowej
Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19

 

Sekretariat główny Instytutu Informatyki PW

Monika Witaszek, pok. 204 (e-mail: Monika.witaszek (na) pw.edu.pl).
Fax. (+48-22) 234 60 91
Tel. (+48-22) 234 74 32

 

Sekretariat dydaktyczny Instytutu Informatyki PW

Elżbieta Styczek, pok. 205 (e-mail: E.Styczek (na) ii.pw.edu.pl).
Tel. (+48-22) 234 78 53

 

Administrator serwisu WWW Zakładu Grafiki Komputerowej:

Zbigniew Szymański, pok. CS103 (e-mail: z.szymanski (na) ii.pw.edu.pl).