Logo-semin

SEMINARIUM NAUKOWE
Grafika komputerowa,
przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów

 Streszczenie

mgr ANNA  JAROCIŃSKA
Uniwersytet Warszawski, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji

Przetwarzanie obrazów hiperspektralnych do badań środowiska przyrodniczego

Badania teledetekcyjne środowiska są coraz częściej przeprowadzane ze względu na krótszy czas i możliwość pozyskania bardzo szczegółowych danych dotyczących środowiska w porównaniu z badaniami terenowymi.

Techniki hiperspektralne obejmują lotnicze, satelitarne i naziemne pomiary o wysokiej rozdzielczości spektralnej – w co najmniej 40 kanałach spektralnych o szerokości połówkowej od 10 do 20 nm. W przypadku danych obrazowych rozdzielczość spektralna jest ograniczona przez techniczne możliwości rejestracji sygnału z określonej powierzchni. Obrazy hiperspektralne składają się z kilkudziesięciu do kilkuset kanałów spektralnych, z których każdy wykonany jest w wąskim zakresie widma elektromagnetycznego. Istotne jest także, że każdy piksel posiada współrzędne geograficzne.

Zastosowanie obrazów hiperspektralnych pozwala na uzyskanie obiektywnych informacji dotyczących środowiska znacznie szybciej i łatwiej niż w przypadku tradycyjnych metod badawczych. Jedocześnie umożliwia prowadzenie stałego monitoringu środowiska. Obrazy hiperspektralne znajdują zastosowanie w badaniach stanu i kondycji roślinności, w identyfikacji form pokrycia terenu, w rozpoznawaniu poszczególnych substancji (np. minerałów) itd.

Przy przetwarzaniu danych hiperspektralnych konieczne są początkowe korekcje danych obejmujące korekcję atmosferyczną, geometryczną i topograficzną. Istotna jest także kwestia redukcji objętości danych przez kompresję, zmniejszenie liczby kanałów, a także usunięcie zakłóceń na obrazach. Dalsze etapy przetwarzania służą uzyskaniu informacji na temat środowiska – klasyfikacje obrazu, obliczanie teledetekcyjnych wskaźników określających właściwości środowiska przyrodniczego i inne.

 


Stronę opracował C. Stępień
Ostatnia modyfikacja 09 stycznia 2012