Logo-semin

SEMINARIUM NAUKOWE
Grafika komputerowa,
przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów

 Streszczenie

dr inż.  JAROMIR  PRZYBYŁO
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki

Automatyczne rozpoznawanie elementów mimiki i ich wykorzystanie w komunikacji człowiek-maszyna

W ostatniej dekadzie nastąpił dynamiczny rozwój multimodalnych interfejsów człowiek-komputer. Zróżnicowanie sposobów interakcji człowieka z komputerem obejmuje m.in. wykorzystanie mimiki
twarzy do sterowania. Tematyka niniejszego referatu obejmuje problematykę komunikacji człowieka z komputerem, ze uwzględnieniem zagadnień budowy interfejsu człowiek-komputer przeznaczonego
dla osób niepełnosprawnych o dużym stopniu niepełnosprawności ruchowej. Przedstawione badania dotyczą automatycznego rozpoznawania elementów mimiki, przy użyciu algorytmów przetwarzania i
analizy obrazów, oraz przydatności gestów mimicznych do sterowania.

W ramach referatu przedstawiony zostanie również szerszy kontekst badań, obejmujący przykłady interfejsów multimodalnych.
Plan wystąpienia:

 • Motywacja podjęcia tematu

 • Omówienie szerszego kontekstu badań
  - Interfejsy człowiek-komputer
  - Prezentacja wybranych prac (interfejsy multimodalne)

 • Automatyczne rozpoznawanie elementów mimiki i ich wykorzystanie w komunikacji człowiekmaszyna
  - Sposoby pomiaru oraz opisu ekspresji mimicznych twarzy
  - Określenie i wybór rozpoznawanych elementów mimiki
  - Atrybuty elementów mimiki
  - Elementy systemu automatycznego rozpoznawania mimiki
  - Wyodrębnianie z obrazu twarzy elementów mimiki
  - Rozpoznawanie wybranych elementów mimiki
  - Adaptacja systemu rozpoznawania mimiki
  - Ewaluacja interfejsów człowiek-komputer

 • Podsumowanie i dyskusja


Stronę opracował C. Stępień
Ostatnia modyfikacja 02 listopada 2009