Logo-semin

SEMINARIUM NAUKOWE
Grafika komputerowa,
przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów

 Streszczenie

dr  inż.   WŁODZIMIERZ  MOSOROW 
Politechnika Łódzka, Katedra Informatyki Stosowanej, e-mail: mosorow@kis.p.lodz.pl

Autorska koncepcja szkieletu drzewa komponentów obrazu

Skuteczna reprezentacja obrazu jest podstawą do opracowania efektywnych algorytmów indeksowania obrazów. W pracy Bertrand i inni [1997] zaproponowano reprezentację obrazu za pomocą struktury określonej terminem drzewa komponentów (ang. component tree). Jednak zastosowanie takiej charakterystyki w praktyce wydaje się być trudne, ponieważ dla obrazów rzeczywistych zawiera ona ogromną ilość komponentów (ponad 10 000 komponentów w przypadku obrazów o złożonej strukturze).

Do opisywania lokalnych i globalnych cech obrazu (jego reprezentacji) zaproponowano koncepcję szkieletu drzewa zdefiniowanego jako zredukowane drzewo komponentów obrazu (bez komponentów redundantnych i szumowych). Główną zaletą proponowanej koncepcji reprezentacji obrazu jest jej niezmienność w stosunku do obrotu i przesunięcia obrazu, a także niewrażliwość na zakłócenia. Pokazano, że szkielety drzew podobnych obrazów korelują ze sobą i są niezmienne przy różnych warunkach oświetlenia lub kąta widzenia sceny.

Chociaż wstępne wyniki wskazują na możliwość używania szkieletu drzewa komponentu do opisu i dopasowywania obrazów, jednak pozostaje kilka kwestii do rozwiązania w przyszłości. Jedną z głównych trudności jest definicja parametrów przycinania dla budowania szkieletu drzewa oraz opracowanie dokładniejszej miary porównania szkieletów drzew. 

Zaproponowana koncepcja pozwala również na wydobywanie z obrazów obiektów (operacja segmentacji). 

Koncepcja reprezentacji obrazu za pomocą szkieletu drzewa komponentów obrazu po raz pierwszy była opublikowana w [Mosorov 2005].

Literatura 

BERTRAND G., EVERAT J.C., COUPRIE M., (1997), Topological gray-scale watershed transformation. Vision Geometry VI, SPIE, v.3168(15), str. 136-146.

MOSOROV V., (2005), A Main Stem Concept for Image Matching. Pattern Recognition Letters, 26 (8) str. 1105-1117.


Stronę opracował C. Stępień
Ostatnia modyfikacja 02 października 2008