Działalność naukowa - granty


Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Projekt badawczy nr N516 030 32/33000: Kompresja tekstur w grafice komputerowej czasu rzeczywistego. Kierownik grantu - prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.
Okres: 30.03.2007 - 29.03.2008. 

 Projekt badawczy nr 4 TC11 036 25: Wizualizacja metodami warpingu w systemach rzeczywistości wirtualnej. Kierownik grantu - prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.
Okres: 7.11.2003 - 6.11.2004.

 Projekt badawczy nr 8T11E03815: Nieinwazyjna metoda wieloparametrycznej analizy sygnału EKG. Kierownik grantu - dr inż. Andrzej Skorupski
Okres: 1.09.1998 - 31.08.2000.

  Projekt badawczy nr 8T11C01813: Metody łączenia obrazów generowanych metodami grafiki komputerowej z obrazami rzeczywistymi. Kierownik projektu - dr inż. Przemyslaw Rokita.
Okres: 01.10.1997 - 31.03.2000.

  Projekt badawczy nr 8 T11C 033 09: Modelowanie wybranych obiektów trójwymiarowych za pomocą elastycznych struktur drzewiastych dla potrzeb animacji w grafice komputerowej. Kierownik grantu - dr inż. Cezary Stępień.
Okres: 01.07.1995 - 30.06.1998.

  Projekt badawczy nr 8 S503 012 07: Wielowymiarowa analiza zmienności rytmu serca w czasie rzeczywistym. Kierownik grantu - dr inż. Andrzej Skorupski.
Okres: 1.07.1994r. - 31.12.1995 r.

 Projekt badawczy Nr 8 S503 009 06: Modelowanie i wizualizacja zjawisk i obiektów naturalnych w czasie rzeczywistym. Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.
Okres: 01.04.94 - 31.03.97.

  Projekt badawczy Nr 8 0571 91 01: Modelowanie powierzchni w przestrzeni 3D za pomocą sieci elastycznej. Kierownik grantu - dr inż. Cezary Stępień.
Okres: 03.06.1992 - 31.12.1993.

  Projekt badawczy Nr 8 0571 91 01: Specjalizowane architektury dla potrzeb grafiki komputerowej. Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.


  Poprzednia strona       Następna strona

Data ostatniej modyfikacji strony - 01 czerwca, 2007