Działalność naukowa - patenty


Patenty

Chabko K., Gracki K., Pawłowski M., Skorupski A., Szymański Z.: Sposób i urządzenie do korekcji wielkoformatowych obrazów wysokiej rozdzielczości, (Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia: P-417241, Data zgłoszenia: 17.05.2016), Patent 230262, decyzja z dnia 11.06.2018

Ramsza Andrzej, Tyburska-Staniewska Anna, Kowalski Henryk, Mazur Grzegorz, Rzeszut Janusz: Układ precyzyjnego pomiaru detekcji czasowej impulsów laserowych o dużej dynamice zmian poziomu sygnału, Wynalazek, Numer zgłoszenia: P.413141, Data zgłoszenia: 15.07.2015, Data ogłoszenia: 16.01.2017. Właściciel: Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty.

Chrząszcz J.: Sposób monitorowania sprawności urządzeń końcowych w rozproszonych systemach kontrolno-pomiarowych. (zgłoszenie P-384040 z 15.12.07).

Chrząszcz J.: Układ do wprowadzania danych o trybie pracy urządzenia cyfrowego.  Patent P. 319 861, 5.IV.2001. 

 Chrząszcz J.: Układ do wprowadzania danych o trybie pracy urządzenia cyfrowego. Patent 181816, 28.09.2001 (zgłoszenie P-319861 z  08.05.97)

Chrząszcz J.: Układ transmisji bloków danych. Patent 168802, 30.04.1996 (zgłoszenie P-295243 z 10.07.92).

Chrząszcz J.: Urządzenie do wyznaczania odległości obiektów na płaszczyźnie od ustalonego punktu w przestrzeni. Patent 163874, 31.05.94 (zgłoszenie P-289119 z 19.02.1991).

Chrząszcz J.: Stępień C., Zabrodzki J.: Urządzenie do wykonywania obliczeń.  Patent 158068 z 31.07.92 (zgłoszenie P-275349 z 10.06.88.

Chrząszcz J.: Metoda reprezentacji odległości obiektów w pamięci systemu graficznego. Wniosek patentowy WP/25/92.

Chrząszcz J.: Urządzenie do dekodowania układów współpracujących z szyną systemu mikroprocesorowego. Patent 157048, 30.04.92 (zgłoszenie P-275350 z 18.10.88).

Chrząszcz J.: Dekoder modułów biernych systemu mikroprocesorowego. Patent 157571 z 30.06.92 (zgłoszenie P-275349 z 18.10.88).

Chrząszcz J.: Urządzenie do przetwarzania analogowo-cyfrowego. Patent 157572, 30.06.92 (zgłoszenie P-275351 z 18.10.88).

Chrząszcz J.: Urządzenie do sortowania bloków danych. Wniosek patentowy WP/26/92.

Mazur G., Pawłowski M., Skorupski A.: Zestaw elektronicznych modułów laboratoryjnych. Patent nr 212215 z 15.03.2012 (zgłoszenie P-386673 z 3.12.08)

Rokita P., Myrcha J., Piotrowski J., Gajda M., Slachciak L., Inventor(s): Method for testing rendering quality of image in web browser during e.g. development software imaging solutions, involves providing hints corresponding to reference hints, and adjusting test images to reference image, Patent Number(s): EP2743832-A1, Patent Assignee Name and Code: SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP ZOO(SMSU-C), Publication 20140618 (EN).

Skorupski A., Pawłowski M., Gracki K., Kerntopf P.: Szyfrator informacji cyfrowej, Wynalazek, Zaakceptowany, Numer zgłoszenia: P-398706, Numer patentu/prawa: 227028, Data zgłoszenia: 02-04-2012, Data udzielenia (decyzji): 11-05-2017

 


  Poprzednia strona       Następna strona

Data ostatniej modyfikacji strony - 23 października, 2018