Działalność naukowa - prace doktorskie


Izabella Antoniuk: Proceduralna generacja edytowalnego trójwymiarowego modelu terenu na podstawie wybranych cech oraz schematycznych map dwuwymiarowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2018.

Dąbała Łukasz: Estimation and application of depth information in generation of view dependent effects in digital image synthesis, Polski tytuł rozprawy: Wyznaczanie oraz wykorzystanie informacji o głębi do generowania efektów zależnych od pozycji obserwatora w cyfrowej syntezie obrazów. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2017. Rozprawa jest napisana w języku angielskim. 

Graszka Piotr Zbigniew: Modelowanie tła oraz detekcja obiektów pierwszoplanowych w sekwencjach obrazów pochodzących ze statycznych kamer wideo. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2016.

Michał Kurowski: Modelowanie ewoluującej sieci rzecznej zawierającej meandry starorzecza i delty. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2015.

Jarosław Konrad Lipowski: D-bufor: przyspieszanie i zmniejszanie wymagań pamięciowych algorytmów wizualizacji poprzez zbieranie i porządkowanie nieregularnych buforów ramki. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2012.

Jerzy Stachera: Kompresja tekstur w grafice komputerowej czasu rzeczywistego. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Rozprawa została wyróżniona, 2008.

Dariusz Bogumił: Cyfrowe znaki wodne wykorzystujące właściwości autokorelacji obrazów statycznych. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2006.

 Przemysław Kozankiewicz:  System wizualizacji bazujący na obrazach. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Rozprawa została wyróżniona, 2005.

 Andrzej Sutyniec:  Falkowa kompresja obrazów z uwzględnieniem percepcji wzrokowej. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Rozprawa została wyróżniona, 2004.

 Tomasz Martyn:  Wizualizacja atraktorów afinicznych IFS metodą śledzenia promieni. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Rozprawa została wyróżniona, 1999. 

 Raczkowski Jacek: Metoda rozpływu przestrzennego w modelowaniu i wizualizacji wybranych obiektów gazowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 1996.

  Ballo Moumine: Komputerowa rekonstrukcja i wizualizacja terenu. Rozprawa doktorska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 1994.

  Jerzy Chrząszcz: Architektura potokowo-równoległa dla celów wizualizacji obiektów wielokątowych w czasie rzeczywistym. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska 1993.

  Przemysław Rokita: Modelowanie wybranych zjawisk optycznych dla potrzeb cyfrowej generacji obrazów w czasie rzeczywistym. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, 1993.


  Poprzednia strona       Następna strona

Data ostatniej modyfikacji strony - 17 grudnia, 2018