Działalność naukowa - prace magisterskie

Rok 2018 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999   

Lata: 1992-1998


Rok 2018

Andrzejuk Szymon: Renderowanie globalnego oświetlenia w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem wpływu niejednorodnych ośrodków optycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Bryk Marcin: Analiza bezpieczeństwa szyfru z kaskadą bramek odwracalnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Marek Pawłowski.

Chopra Manav: Voxel classification by k-NN for modeling engineering-geological layers. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Szymański Zbigniew.

Czarnota Konrad: Porównanie jakości deskryptorów cech wizualnych w kontekście wyszukiwania skojarzeń. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. dr inż. Tomasz Trzciński.

Dałek Łukasz: Projektowanie oprogramowania wbudowanego w oparciu o model aktorów i lekkie formaty wymiany danych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.

Deja Kamil Rafał: Machine Learning Methods for Fast Simulation in ALICE Experiment LHC CERN. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. dr inż. Tomasz Trzciński.

Dominiak Dawid: Ewaluacja metod podwyższania przestrzennej rozdzielczości w sekwencjach wideo. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Durairaj Dennis: Comparison and analysis of web technologies in Node, PHP and Python-Django. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Dziekoński Michał: Wydajność algorytmów i struktur podziału przestrzeni w środowisku przeglądarek internetowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Dzięcioł Witold Jan: Animacja szkieletowa modeli wokselowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Martyn .

Gumbira Akbar: Transfer Learning in Deep Convolutional Neural Networks. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Kaczyński Paweł Łukasz: Implementacja aplikacji wirtualnej rzeczywistości na platformę Android z wykorzystaniem interfejsu graficznego Vulkan. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Kućko Michał Leszek: System przetwarzania zdjęć lotniczych na podstawie tekstury. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Legęć Hubert Mateusz: Aplikacja mobilna do symultanicznego tłumaczenia tekstu na podstawie obrazu z elementami rozszerzonej rzeczywistości. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. dr inż. Tomasz Trzciński.

Marek Józef Michał: Wyszukiwanie podobnych kształtów w trajektoriach odzyskanych z obrazów pisma odręcznego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Martin Prabaharan Samuel: Prevention of Denial of Service Attack. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Mazur Mateusz: Kamera jako interfejs. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Misiowiec Piotr: Komunikacja w Internet of Things na przykładzie standardu Data Distribution Service. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Szymański Zbigniew.

Mogilnicki Przemysław: Wyszukiwanie obrazów na podstawie zawartości z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Nowakowski Piotr: Wizualizacja danych Wielkiego Zderzacza Hadronów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Obrębski Adrian Kamil: Badanie poprawności wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem techniki przechwytywania ruchu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki  2018.Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Wojciechowski Dawid: Detekcja istotności w obrazach cyfrowych z wykorzystaniem splotowej sieci neuronowej i klasyfikatora binarnego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Zaborek Maciej: Generacja i percepcja obrazów stereoskopowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Załuska Radosław: Detekcja równań matematycznych na obrazach. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Zhang Zhongjin: Face Recognition Based On Deep Learning. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2018. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Rok 2017

Bajor Marek Piotr, Równoważenie obciążenia serwerów z wykorzystaniem sieci sterowanych programowo. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski .

Chellappa David William, Android application generator for mobile platform. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Chodyna Konrad, Wykrywanie, śledzenie i estymacja pozycji twarzy z wykorzystaniem kamery internetowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Cichanowicz Jakub, Karpiuk Adam, Szkielet do budowy aplikacji na platformę Android wykorzystujących pozycjonowanie wewnątrz budynków. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz .

Dżumaga Rafał, Porównanie sieci LoWPAN i 6LoWPAN na przykładzie TI Stack 15.4 oraz Contiki. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Szymański Zbigniew.

Hyrol Eugene, Robust RDWT-SVD image watermarking scheme. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż.  Rajmund Kożuszek.

Kochańska Bogumiła Maria, Rozpoznawanie odręcznych zapisów partii szachowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Kwaśniewska Katarzyna, Zastosowanie środowisk Apache Hadoop i MongoDB do analizy danych z serwisów społecznościowych na przykładzie serwisu Twiter. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski .

Majczak Michał, Symulacja destruktywnych zderzeń ciał stałych opisanych reprezentacją wokselową z więzami. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Martyn .

Manasterski Zbigniew, Grupowanie dokumentów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Meeran Reshma, Data driven scaffolding using node JS. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Rakowski Damian Radosław, Dołączanie komputerowych systemów pomiarowych do chmury obliczeniowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski .

Sadło Przemysław, Modelowanie przepływu turbulentnego w grafice komputerowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Sosnowski Bartłomiej, Archiwum dokumentów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Stepek Katarzyna, Wybór atrybutów dla systemu wykrywającego upadki opierającego się na algorytmie nieliniowej analizy głównych składowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański .

Viswanathan Boopathi, Web development using angular JavaScript and Python. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha .

Więch Radosław Arkadiusz, System lokalizacji obiektów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017.Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur .

Witkowski Jacek Marian, Metody głębokiego uczenia w wybranych problemach klasyfikacji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Zwaid Ahmed, Simulation of routing protocol in SDN controller. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Żołyniak Michał Kamil, Ewaluacja współczesnych silników gier. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2017. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita .

Rok 2016

Bronisz Jarosław, Wykorzystanie możliwości DirectX 12 do budowy silnika graficznego na potrzeby technologii wirtualnej rzeczywistości. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Danylov Vitalii, Development of Genetic Algorithm for Shortest Path Problem. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Dobrowolski Maciej, Możliwości wykorzystania metodyki Test Driven Development w języku Java do tworzenia aplikacji internetowych, na przykładzie sklepu internetowego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Gołofit Kamil, Algorytmy rozpoznawania obrazu w klasyfikacji znaków alfanumerycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko

Kaniowski Krystian, Oświetlenie globalne w czasie rzeczywistym na urządzeniu mobilnym. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Martyn.

Kobel Rafał, Opracowanie mechanizmów automatycznego tworzenia aplikacji typu ‘line of business’. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Koślacz Mateusz Michał, Algorytmy przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji w doborze garderoby. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Martyn.

Krężołek Paweł, Parkowanie automatyczne z wykorzystaniem sieci neuronowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: dr inż. Kamil Kompa.

Łyskawka Jakub, Platforma do badania algorytmów śledzenia obiektów w systemach wizyjnych.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Rak Jakub, Implementacja kompresji wideo HEVC w architekturze SoC.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: dr inż. Kamil Kompa.

Szuppe Jakub, Śledzenie obiektów w czasie rzeczywistym z użyciem mapy głębokości.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Szymański Adam, Bostowanie sieci neuronowych w celu uzyskania wysokiej precyzji.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Więch Adrian Rafał, Wykorzystanie gier komputerowych w nauczaniu języka angielskiego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: prof. dr hab. Jan Zabrodzki.

Zawiślak Jakub, Systemy automatycznego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Żurawski Marek, Wizualne języki przetwarzania danych - Biblioteka. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2016. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Rok 2015

Balcerzak Jerzy, Rozpoznawanie wzorców ruchowych przy użyciu żyroskopu i akcelerometru. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Bawej Tomasz Adrian, Klasyfikacja sygnałów EEG w synchronicznym interfejsie mózg-komputer z użyciem Emotiv Epoc. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Buczkowski Przemysław, Normalizowanie pozy twarzy za pomocą głębokich sieci neuronowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Burdzy Kamil, Modyfikacja metodyki Cosmic-FP w celu uwzględnienia aspektów pozafunkcjonalnych w szacowaniu złożoności oprogramowania na przykładzie architektury MVC. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha .

Druzhynets Oleg, Wykrywanie i rozpoznawanie numerów linii autobusowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Fus Piotr, Rozpoznawanie obrazów w sekwencji video przy użyciu technologii CUDA. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha .

Krosman Kazimierz, Metody tolerowania i wstrzykiwania awarii w telemetrycznych systemach wbudowanych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: dr inż. Kamil Kompa.

Modrzejewski Mateusz, Algorytmy sterowania agentowymi systemami sztucznej inteligencji na potrzeby gier komputerowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Niespodziany Sławomir, Robot typu quadrocopter sterowany zdalnie aplikacją na urządzenia mobilne. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: dr inż. Kamil Kompa.

Panek Łukasz, Optymalizacje etapów stereo-kalibracji i stereo-dopasowania w procesie rekonstrukcji trójwymiarowej geometrii sceny na podstawie pary zdjęć. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Petliński Łukasz Leszek, Porównanie metod rozpoznawania gestów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Radziejewski Rafał, Komputerowy pomiar przepływu krwi. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.

Smoleński Paweł, Projekt systemu do bezprzewodowej transmisji obrazu o wysokiej rozdzielczości w sieci LAN. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015.Opiekun: dr inż. Kamil Kompa.

Surdej Andrzej, Wykrywanie i rozwiązywanie kolizji ciał sprężystych w dwuwymiarowych symulacjach komputerowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Wróbel Krzysztof, Enhancing 3D Reconstruction with Android Sensor Fusion Data. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: prof. dr hab. Jan Zabrodzki.

Wróblewski Mateusz, Modelowanie i wizualizacja trąby powietrznej przy wykorzystaniu mechaniki płynów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: prof. dr hab. Jan Zabrodzki.

Zarzycki Paweł Wiesław, Automatyczne rozpoznawanie jednostek nazewniczych w tekstach napisanych po polsku. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Zawiślak Mateusz Andrzej, Rozproszony system obliczeń wspierający silnik gier CryEngine. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2015. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Rok 2014

Chodkowski Szymon, Porównanie algorytmów wykrywających plagiaty kodów źródłowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha .

Dąbała Łukasz Bernard, Manipulacja dysparycją w celu poprawy jakości obrazów stereopary zawierających powierzchnie odbijające i załamujące światło. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Domaradzki Jakub Konrad, Modelowanie zjawiska topnienia lodu z wykorzystaniem modelu cząsteczkowego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Drążkiewicz Katarzyna, Poprawa jakości renderowanych obrazów z wykorzystaniem z-bufora. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Droździuk Dariusz, Fotografia obliczeniowa i jej wykorzystanie na urządzeniach mobilnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Figa Tomasz, Generacja kodu programów cieniujących dla procesora graficznego Samsung FIMG-3DSE. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Górnicki Maciej, Wyszukiwanie obrazów na podstawie zawartości. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Jastrzębski Paweł, Optimizing Rendering in 3D Games for Mobile Devices. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Kalinowski Mateusz, Algorytm znajdujący obszary tekstowe na skomplikowanych graficznie obrazach. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Kot Jakub, Analiza wybranych cech tekstur nasion w klasyfikacji gatunków roślin.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Krawczyk Dominik Rafał, Komputerowa optymalizacja obliczeń DSP w systemach czasu rzeczywistego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.

Leśnik Robert Zenon, Wizualizacja sytuacji taktycznej w systemach wspomagania dowodzenia obroną powietrzną. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Michałowski Andrzej Michał, Równoległe metody ewolucyjne w nowoczesnej teorii portfelowej i ich implementacja na GPU. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.  

Mizera Michał Wojciech, Metody lokalizowania urządzeń mobilnych dla potrzeb wieloosobowych gier wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun:  dr hab. inż. Martyn Tomasz.

Monarski Piotr Tomasz, Zunifikowany interfejs programistyczny dla środowisk heterogenicznych i homogenicznych w języku Python dla operacji algebraicznych na macierzach. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Obrycki David, Śledzenie obiektu przez autonomiczny statek powietrzny. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Ocet Wiktor Aleksander, Wsparcie dla osób słabowidzących w identyfikowaniu numerów linii autobusowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Paszkiewicz Rafał Bartosz, Optymalizacja parametrów i środowiska pracy protokołu HTTP. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Pękalski Piotr Marcin, Narzędzie do wspomagania operacji grupowych na plikach z wykorzystaniem tabeli przestawnej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Romański Mateusz, Ujednoznacznianie nazwisk w dokumentach tekstowych w języku polskim. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Rubikowski Maciej, Automatyczna analiza jakości dokumentów na przykładzie Wikipedii. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Szwemberg Sebastian Józef, System automatycznego wybierania materiałów szkoleniowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Zieliński Paweł Mateusz, Modele i algorytmy zorganizowanego ruchu agentów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2014. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Rok 2013

Barcz Aleksy Stanisław, Aspekty implementacyjne grafowych sieci neuronowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Zbyszek Szymański.

Betkier Piotr, Implementacja rekurencyjnej sieci autoasocjacyjnej do kodowania i klasyfikacji grafów skierowanych o etykietowanych wierzchołkach. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Zbyszek Szymański.

Czerniak Maciej, Rozpoznawanie gestów z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Hucał Tadeusz, Ocena jakości metod stabilizacji sekwencji wideo. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Jabłoński Szymon Andrzej, Implementacja i integracja metod renderowania nieba w silnikach gier. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: dr hab. inż.Tomasz Martyn.

Jasiun Piotr, Bezpieczeństwo w bankowości mobilnej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Laskowski Michał, Algorytmy wizualizacji efektów atmosferycznych dla potrzeb silnika gier 2D. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Martyn.

Lewandowski Marcin, Sposoby komunikacji z systemami wbudowanymi czasu rzeczywistego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.

Marcinkiewicz Błażej, Realistyczny algorytm cieniowania chmur cumulus. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Mazur Grzegorz, Generator światów kafelkowych do gier wideo. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Martyn.

Mużyło Michał, Metoda cząstek falowych w strefie przybrzeżnej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Netczuk Tomasz, Pomiar długości ścian za pomocą urządzeń mobilnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Martyn.

Pawlak Maciej Bartosz, System uniwersalnego interfejsu konfiguracyjnego dla urządzeń z mikrokontrolerem. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Rejman Łukasz, Planowanie ruchu obiektów szkieletowych na platformie mobilnej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Rejmer Dariusz, Analiza i wizualizacja danych w systemach wykrywania włamań. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Rogalski Mateusz, Proceduralna generacja trójwymiarowego terenu z wykorzystaniem DirectX 11 i teselacji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Martyn.

Skura Michał Artur, Heterogeniczny klaster CPU/GPU. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Sokolik Przemysław, Implementacja modułu dźwięku, modułu sieciowego oraz modułu interfejsu użytkownika rozszerzających silnik do dwuwymiarowych gier z przesuwaną mapą. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Martyn.

Śliwa Leszek Stanisław, Komputerowa gra w Go. Wyzwanie dla metod sztucznej inteligencji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Więcek Piotr Michał, Testy interoperacyjności rozwiązań telefonii internetowej VoIP typu Open Source z rozwiązaniami komercyjnymi opartymi na protokole SIP.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Wylon Andrzej Aleksander, System dostępu do sieci oparty na otwartych technologiach na bazie systemu wbudowanego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Zakrzewski Jan, Inteligentne metody budowania map przestrzeni z wykorzystaniem agentów mobilnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2013. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.


Rok 2012

Dutkiewicz Hanna Dorota, Badanie wpływu algorytmów stereo dopasowania i wykrywania skóry na szybkość i niezawodność modelowania trajektorii 3D ruchu dłoni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Erd Jacek, Algorytmy w skanowaniu 3D. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Gierszewski Maciej, Rozbudowa silnika graficznego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Grydziuszko Karol, Zaawansowane sposoby prezentacji nadwozia samochodu z wykorzystaniem programowalnych kart graficznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Jaklik Krzysztof, Przedstawienie i analiza rozwiązań opartych o przetwarzanie w chmurze. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Kamelak Mariusz, Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Korniluk Marcin, Destrukcja modeli 3D. Praca magisterska. Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Krygiel Krzysztof, Serwis internetowy do interakcyjnej transformacji gramatyk bezkontekstowych i generacji tabel parserów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Księżniak Jakub, Zastosowanie optyki falowej w logarytmach śledzenia promieni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Kukołowicz Kamil, Wykorzystanie nagłówka hop-by-hop protokołu IPv6 do transportu wiadomości kontrolnych w bezprzewodowych sieciach ad-hoc. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Li Jing, Partitioning in Oracle11g Database: The assessment of potential and actual benefits. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Mielcarski Wiktor, Adaptacyjny poziom szczegółowości fraktali IFS w czasie rzeczywistym. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Mielnicki Mateusz, Zarządzanie duplikatami i prawie duplikatami plików graficznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Moderau Miron, Sterowanie animacją przy użyciu kamery internetowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Ogórkis Stanisław, Kompresja sekwencji wideo w systemie Linux. Praca magisterska. Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Pasznik Paweł Grzegorz, Algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące przetwarzanie GPGPU. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Sałkiewicz Paweł,  Symulacja wybranych algorytmów kwantowych w języku QCL. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Andrzej Skorupski.

Słodownik Adrian, Wykorzystanie algorytmu ewolucji różnicowej do doboru hiperparametrów sterujących średniokwadratowej maszyny wektorów nośnych w regresji i klasyfikacji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Stepaniak Piotr, Dwukamerowy system rekonstrukcji współrzędnych 3d źródeł światła. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Syroka Leszek, Badanie wpływu algorytmów przetwarzania obrazów na działanie symulatora pojazdu autonomicznego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Świniarski Karol, SailingMaster - symulator jachtu żaglowego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Turczyński Damian, Optymalizacja interfejsu komputer-użytkownik z użyciem procesora graficznego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Zawadzki Jakub, Modular battery analyser. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Zubrzycki Mariusz, Modelowanie zjawisk powierzchniowych w symulacjach cieczy. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2012. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Rok 2011

Boczarski Paweł, Rozpoznawania notacji matematycznej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Czaiński Krzysztof, Modelowanie wzrostu tworów biologicznych za pomocą obszarów czynnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Cezary Stępień.

Gawron Piotr, Monitorowanie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa w systemach rodziny Windows w powiązaniu z normami ISO/IEC serii 27000. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Gąsiorowski Stanisław Ignacy, Silnik graficzny 3D. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Gliźniewicz Piotr, Bezstratna kompresja plików dźwiękowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Graszka Piotr Zbigniew, Hybrydowy algorytm detekcji twarzy w obrazie. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Kalański Piotr, Dynamiczne, deklaratywnie konfigurowalne raporty w aplikacjach WWW. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Kocon Zbigniew Roman, Podwyższanie rozdzielczości obrazów cyfrowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Kocoń Marcin, Rekonstrukcja metryczna sceny trójwymiarowej na podstawie nieskalibrowanej sekwencji zdjęć. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Koźbiał Szymon Andrzej, Algorytm aktywnego balansowania baterii litowych ogniw wtórnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Laszczka Katarzyna, Rozcinanie obrazów dla inteligentnej zmiany aspektu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Lech Maciej, Animacja tłumu z wykorzystaniem procesora graficznego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Pawełczyk Jacek, Indoor positioning in mobile systems. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Płachta Maciej, Silnik graficzny umożliwiający destrukcje terenu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Płachta Michał, Odbicia źródeł światła i obiektów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Prochowski Maciej, Generowanie obciążenia dla testów wydajnościowych serwerów aplikacyjnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Reńska Dorota, Wielopoziomowa normalizacja pisma odręcznego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Rolewski Piotr, Wizualizacja algorytmów metaheurystycznych lokalnego przeszukiwania. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Rybka Jan, Rozpoznawanie emocji zależne od mówcy. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Sikorski Paweł, Wizualizacja danych wolumetrycznych z wykorzystaniem GPGPU. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Stryjewska Grażyna, Właściwości wzorów filotaksji i ich zastosowanie do rozmieszczenia elementów rośliny w przestrzeni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Cezary Stępień.

Szczepankiewicz Adam, Zdalne reprogramowanie komputerowych systemów wbudowanych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.

Szczygielski Stefan, Energooszczędny system komunikacji międzymodułowej elektroniki pokładowej balonu stratosferycznego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Szlęk Dariusz Zbigniew, Mobile application development technologies. Impact on network load and perceived performance. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Śliwa Karol, Adaptive methods in increasing the resolution of digital images. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Wardak Tomasz, Document binarization methods. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Wroniak Tomasz, Heterogeniczne procesory wielordzeniowe w urządzeniach audio. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.

Zbierski Maciej Cezary, Analiza charakterystyki systemu rozproszonego wykorzystującego technologię CUDA w oparciu o wybrane metody Monte Carlo. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Zieliński Wojciech, Równoważenie obciążenia serwerów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Zegadło Radosław, Automatyczne dokumentowanie kodu PL/SQL: metodyka i oprogramowanie. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2011. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Rok 2010

Bielski Krzysztof, Analiza i badanie użyteczności systemów informatycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Brzezińska Aleksandra, Sterowanie animacji za pomocą kamery internetowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Dański Piotr, Automatyczne metody generowania ruchów obiektów szkieletowych 2D. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Dębski Kamil, Rozpoznawanie oraz wyszukiwanie nagrań dźwiękowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.

Dudziak Tomasz, Symulacja zbiorowego budowania w przestrzeni 3D z wykorzystaniem mechanizmu stygmergii. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Fronczak Anita, Segmentacja słów na znaki w rozpoznawaniu pisma odręcznego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Gilewski Paweł Adam, Tworzenie map wektorowych na podstawie analizy trajektorii poruszającego się obiektu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Izdebska Małgorzata, Modelowanie roślin modułowych z wykorzystaniem pozycjonerów na przykładzie słonecznika. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Cezary Stępień.

Janikowski Szymon Andrzej, Wyszukiwanie cech charakterystycznych krajobrazu górskiego w obrazie fotograficznym. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Kalinowski Piotr Paweł, Specjalizowana biblioteka do wizualizacji i przetwarzania grafiki wektorowej w DXF. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Kot Maciej, Modele LOD dla oddziaływań fizycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Krawczyk Michał, Metoda tworzenia trójwymiarowych modeli kwiatów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Cezary Stępień.

Krawczyński Piotr, System dynamicznego planowania dróg ewakuacyjnych w warunkach zmieniającego się zagrożenia. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Kuchna Aleksandra, Kuchna Tadeusz, Algorytmy sztucznej inteligencji na przykładzie gry Quake II. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Kulik Piotr, Systemy cząsteczkowe oparte na GPU na przykładzie modelowania zjawisk naturalnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Markiewicz Piotr, Przegląd metod statycznej analizy kodu źródłowego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Mierzejewski Dominik, Modelowanie detektorów Roman Pot i rekonstrukcja protonów w eksperymencie TOTEM przy LHC. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Moniewski Paweł, Symulacja procesu spływu kropli wody po płaskich powierzchniach. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Cezary Stępień.

Mosdorf Łukasz, Rekonstrukcja sceny 3D na podstawie jej zdjęć 2D dla potrzeb nawigacji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Olszewski Piotr Jacek, Edytor klasycznych konstrukcji geometrycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Ościak Paweł, Implementacja wspólnego schowka dla maszyn wirtualnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Pietrasik Michał, Wykorzystywanie programowalnych kart graficznych do wizualizacji obiektów metodą śledzenia promieni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Szewczyk Marcin, Interakcje człowiek-maszyna (HCI) w kontekście dokumentów elektronicznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Turlej Sławomir, Metody wyrównywania obrazów w technikach HDRI. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Wasiak Michał, Wykorzystanie procesora karty graficznej w stereoskopii. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Włodarczyk Jacek, Zastosowanie mechanizmu Oracle Label Security w modelu dystrybucji oprogramowania Software-as-a-Service. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Ziss Tomasz, Metoda oceny algorytmów grupowania danych przestrzennych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Żółtak Mateusz, Komputerowe interfejsy aparatury pomiarowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2010. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.


Rok 2009

Bieleń Krzysztof, Metodologia projektowania układów cyfrowych w strukturach programowalnych FPGA. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Andrzej Skorupski.

Buczyłko Cezary, System rozpoznawania twarzy. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Cichosz Magdalena, Realistyczna animacja postaci. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: prof. nzw. dr inż. Przemysław Rokita.

Fronczak Paweł, Łączenie obrazów barwnych z dopasowaniem. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Gołębiowski Tomasz, Mobilny system monitorowania i kontroli baz danych Oracle. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Grędziak Michał, Gra komputerowa “Camera Figher”. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: prof. nzw. dr inż. Przemysław Rokita.

Hajduk Jakub Jan, Metody lokalizacji obiektów w przestrzeni ograniczonej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: mgr inż.Grzegorz Mazur.

Jachmann Marcin, Aproksymacja atraktorów IFS w czasie rzeczywistym przy użyciu programowalnych kart graficznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Kęsik Paweł Tadeusz, Estymacja i segmentacja ruchu w sekwencjach wideo. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Kossak Szymon, Obsługa prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem kamery cyfrowej i wskaźnika laserowego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Kościesza Karol Krzysztof,
Edytor graficzny do projektowania algorytmów z zakresu przetwarzania obrazów.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Kurowski Michał,
Modelowanie terenu 3D z jaskiniami inspirowane erozją przy użyciu programowalnych procesorów graficznych.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Kwiatkowski Andrzej, Automatyczna weryfikacja uprawnień użytkowników w systemach UNIX. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Łapiński Łukasz, Programowanie za pomocą języków specjalizowanych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Andrzej Pajak.

Makulec Aleksander, Ocena i poprawa jakości danych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Mikołajczuk Piotr, Talarowski Piotr, Realizacja polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa – projektowanie i wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Motyl Paulina,
Symulacja wody w zbiornikach naturalnych przy użyciu programowalnych procesów graficznych.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Ołdziejewski Marcin, Usuwanie artefaktów kompresji JPEG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Jerzy R. Chrząszcz.

Pietrasik Rafał: Otwarte środowisko do generowania terenu trójwymiarowego metodą map wysokości na potrzeby gier komputerowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Putra Jarosław, Komputerowa akwizycja i analiza sygnału EKG z zastosowaniem platformy .NET. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.

Pytel Dawid Rafał, Programowanie aspektowe i adnotacje jako wsparcie w implementacji wzorców projektowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Skowyra Sławomir, Implementacja i porównanie wybranych algorytmów eksploracji danych w Oracle 10g I SQL Server 2005. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Sroczyński Tomasz,
Klasyfikacja sygnałów EKG z użyciem maszyn wektorów nośnych.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Stawicki Michał,
Weryfikacja podpisu dynamicznego.
Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Urbanowski Paweł Tomasz: Metody konfigurowania układów FPGA. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: mgr inż. Henryk A. Kowalski.

Wójcik Aleksandra, Animacja mówiącej twarzy. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Zacharczuk Grzegorz: Symulacja systemu EFIS dla potrzeb domowego symulatora lotu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2009. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Rok 2008

Cylke Marcin, Steganografia i zniekształcenia obrazów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Cholawo Anna, Odwzorowanie obrazów fotograficznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Dzikowska Joanna, Fragmentaryczna kompresja i dekompresja dokumentów XML. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Godlewska Agnieszka, Uwierzytelnienie i autoryzacja w systemach agentów mobilnych z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego i certyfikatów atrybutów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Górecka Monika, Morfing z uwzględnieniem własności fizycznych obiektu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Grabowski Jan Zdzisław, Tworzenie i przenoszenie modeli dla wybranego podzbioru UML. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Gromska Krystyna, Digital engraving. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008.Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Grykin Łukasz, Opracowanie formalnego języka opisu przypadków użycia. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Grządziel Artur, Rozpoznawanie drukowanego zapisu nutowego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Kadziński Grzegorz, Symulacja przebiegu promieni świetlnych w urządzeniach optycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Kaniewski Szczepan, Metodologia projektowania złożonych układów cyfrowych w strukturach FPGA. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Andrzej Skorupski.

Kapciak Sebastian, Analiza wydajności i tendencja w rozwoju trójwymiarowego potoku graficznego we współczesnych i przyszłych komputerach PC. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Karwacki Bartłomiej, Obrazowanie z dużym zakresem dynamicznym (HDR). Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Kozdra Maciej, Servery kontynuacji - nowa metoda programowania aplikacji sieciowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha. 

Kierdelewicz Marek, Rozproszone szeregowanie ruchu sieciowego z wykorzystaniem regulatora PI. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Komorowski Michał Paweł, Zarządzanie konfiguracją agentów mobilnych z wykorzystaniem SNMP. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008.Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Kramarski Paweł, Badanie i rozpoznawanie prymitywnych obiektów na podstawie zawartości 'biblioteki wzorców'. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Króliczak Marcin, Badanie jakości połączeń VoIP. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Krystkowiak Karol Jan, Łączenie sekwencji ruchów człowieka przechwyconych techniką Motion Capture. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Lesisz Krzysztof, Aplikacja wizualizująca białka w formacie TRAF z wykorzystaniem technologii Java. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Łoś Bogusław, Interaktywny analizator kodu źródłowego C++. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Maciejewski Dariusz, Gra komputerowa "Camera Fighter". Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Obarski Jarosław, Modelowanie i wizualizacja chmur burzowych z wyładowaniami metodami grafiki komputerowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Orzechowski Damian, Obiekty z bardzo dużą liczbą powtarzalnych elementów - metody tworzenia i wyświetlania. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Papis Bartosz, Analiza składników systemu rozpoznającego pismo odręczne. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008.Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Płonka Anna, Wizualizacja 3D. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Prokop Jerzy, Aproximation of convex hulls for IFS attractor. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Rabek Leszek, Badanie zachowań użytkowników serwisów WWW z wykorzystaniem technik eksploracji danych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Rutkowski Szymon, Rozpoznawanie szkiców geodezyjnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż.Rajmund Kożuszek.

Słupczyński Paweł, Rozszerzenie raportowania w systemie wykrywania włamań Dragon. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Sobolewski Krzysztof, Testowanie Systemu Gromadzenia Odnośników Internetowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Stawska Katarzyna, Obrazowanie z dużym zakresem dynamicznym HDR. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Swat Grzegorz, System monitorowania serwerów pod kontrolą GNU/Linux. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Twardokęs Łukasz, Badanie poprawy wydajności zapytań SQL przez automatyczne strojenie fizycznej struktury bazy danych na przykładzie wybranych systemów komercyjnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Zientkiewicz Michał, Komponentowa realizacja środowiska programowego dla języka C++ na platformie Windows. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2008. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk. 

Rok 2007

Balcerek Arkadiusz, Rozpoznawanie formularzy o swobodnej strukturze fizycznej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek

Boboli Tomasz Antoni,  Zarządzanie sieciami komputerowymi przy użyciu języka specyfikacji dynamicznych polityk bezpieczeństwa oraz mechanizmu przełączania konfiguracji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Danilewicz Przemysław, Zastosowanie maszyny wektorów istotnych do wyznaczania parametrów centrów defektowych próbki półizolującego GaAs. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański. 

Dudkowski Rafał, Obsługa danych w formacie XML w relacyjnych bazach danych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha. 

Dutkiewcz Marek, Metody efektywnego strojenia poleceń SQL w systemie Oracle 10g. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż Michał Rudowski. 

Dziarnowski Bartosz, Rozpoznawanie twarzy na podstawie obrazu uzyskanego ze stereskopowego układu kamer. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Florek Maciej, Implementacja architektury procesora ARM7TDMI w układzie FPGA. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Frączek Piotr Marcin, Modelowanie twarzy. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Gałach Anna, Wykorzystanie programowalnej jednostki graficznej do modelowania i wizualizacji dymu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski. 

Jankowski Krzysztof, Modelowanie wpływu wiatru na różne typy obiektów w grafice komputerowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski. 

Kasprzyk Adam, Opracowanie metody opisu logiki interfejsu użytkownika. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Kaźmieruk Hubert, Język opisu workflow. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Kozak Jakub, Utwardzanie systemów operacyjnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Kuś Michał Krzysztof,  Wykorzystanie emulatorów przy uruchamianiu aplikacji dla urządzeń mobilnych wykorzystujących zewnętrzne urządzenia. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Małek Adam, Automatyczna poprawa jakości materiałów archiwalnych metodami cyfrowego przetwarzania obrazów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Milejska Marta, Kulesza Łukasz,  Information integration from different data sources. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Mironowicz Daniel, Segmentation-based image completion with structure propagation. raca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Pałka Piotr, Ziółek Marcin Michał, Migracja oprogramowania z systemu Windows na Windows Mobile na przykładzie aplikacji implementującej standard szyfrowania danych PGP. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz. 

Pietrzak Sebastian, Analiza wydajności przetwarzania danych w systemie Oracle Raw Devices i w strukturach systemu plików Solaris 'UFS'. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski. 

Plewa Tomasz, Szustak Michał, Metodologia projektowania i implementacji aplikacji biznesowych przy wykorzystaniu środowiska obiektowego Octopus/Koliber. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Płygawko Dariusz, Detektor reklam w nagraniach telewizyjnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki. 

Prasał Grzegorz, Narzędzia wspomagające tworzenie systemów Business Intelligence w SQL Server 2005. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Michał Rudowski. 

Przybyszewski Jarosław, Porównanie wydajności systemów analitycznych HyperRoll i Oracle OLAP 10g. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Rembek Krzysztof, Rozpoznawanie tekstu zdegradowanego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Różycki Przemysław, Obliczenia masowe na akceleratorze graficznym. Detekcja ruchu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Rudolf Marcin, Laboratorium L-systemów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: dr inż. Cezary Stępień.

Rudowski Marcin, Budowanie modelu sceny 3D na podstawie serii obrazów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Szempliński Paweł, Modelowanie i wizualizacja chmur za pomocą funkcji szumu Perlina. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski. 

Szymański Jakub Krzysztof, Fotografia obliczeniowa: HDRI high dynamic range imaging. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Wars Wojciech, Metodologia programowania ekstremalnego (XP) i technologia programowania aspektowego (AOP) w oparciu o aplikacje J2EE. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Wiercioch Łukasz Henryk, Zastosowanie wzorców projektowych w projektowaniu zorientowanym obiektowo. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski. 

Wojtalczyk Paweł, Analiza głosu śpiewaka. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Zagniński Piotr, Automatyczna dekompilacja kodu maszynowego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Zawadzki Paweł, Projektowanie zorientowane na użytkownika w odniesieniu do systemów informatycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Żarek Piotr, Rekonstrukcja trójwymiarowa przy użyciu algorytmu typu Space Carving. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2007. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko. 

Rok 2006

Bijoch Bernard, Metoda map przemieszczeń jako nowa technika tworzenia scen graficznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Boesche Bartłomiej, Wizyjne systemy motion capture w animacji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki. 

Cern Paweł, Sterownik drukarki termicznej z interfejsem USB. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur.

Ciszak Łukasz, Modelowanie wzrostu roślin z uwzględnieniem filotaksji dla potrzeb grafiki komputerowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Cezary Stępień.

Dąbrowski Michał, Rzeczycki Tomasz, Model środowiska pozyskiwania dodatkowych informacji o produktach: integracja telefonu komórkowego z czytnikiem kodów kreskowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Grzębski Marcin, Przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem mapy głębokości. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Jackiewicz Krzysztof, Wykrywanie obiektów w animacjach na podstawie wybranych algorytmów segmentacji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko. 

Jaśkiewicz Janusz, Metoda projektowania złożonych układów cyfrowych w strukturach FPGA. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Andrzej Skorupski

Jaszczak Paweł, Metody przetwarzania obrazów w procesie automatycznego skanowania mikroskopowych preparatów cytologicznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Karpiński Marcin, Lokalizacja twarzy na zdjęciach barwnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Kokosa Konrad,  Zastosowanie układu katadioptrycznego do detekcji kolizji z kamerą. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Kompa Kamil, Akcelerator obliczeń numerowanych dla technologii FPGA.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Kucharski Paweł, Porównanie serwerów SQL. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Kwiatkowski Marcin, Internetowy serwis programistyczny - rozszerzenie. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Lech Michał, Zdalna analiza i przesyłanie sygnału EKG przez GPRS. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż.Andrzej Skorupski

Lenkowski Kazimierz Jan, Wyszukiwanie obrazów w bazie danych na podstawie obszarów barwnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Leszkiewicz Paweł, Wizualizacja i modelowanie ruchu cieczy z wykorzystaniem sprzętowego mechanizmu cieniowania. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Lipiński Radosław, Porównanie architektury i wydajności poleceń DML wybranych komercyjnych systemów relacyjnych baz danych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Ławicki Karol, Animowanie połączonych obiektów zanurzonych w cieczy. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Medoń Piotr, Generowanie siatki trójkątów na podstawie modeli wolumetrycznych na przykładzie wizualizowania gór z jaskiniami. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun:  prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki.

Paciura Arkadiusz, Obsługa komputera za pomocą kamery internetowej. Interfejs komputerowy wykorzystujący gesty.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita. 

Peret Przemysław, Narzędzie do generowania interfejsu użytkownika. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Piekart Wojciech, Migracja danych finansowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski. 

Pietrzyk Michał, Model systemu zarządzania wymaganiami projektowymi w oparciu o model Volere. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Piotrowski Jarosław, System prototypowania algorytmów weryfikacji osób na podstawie cech geometrycznych dłoni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Piotrowski Jacek, Spektrofotometr z ruchomą siatką dyfrakcyjną. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Regner Tomasz, Nowe cechy RDBMS Oracle10g automatyzujące zarządzanie bazą danych i ich ocena pod względem wydajności realizacji zapytań. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Rosiak Tomasz, Roaming VoIP w warstwie trzeciej OSI bezprzewodowej sieci WLAN z wykorzystaniem protokołu IAX2. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: dr inż. Jerzy Chrząszcz.

Siemieniuk Marek, Mechanizmy trwałości danych w aplikacjach wielowarstwowych w technologii J2EE. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Stępień Jarosław, Narzędzie do tworzenia multimedialnych prezentacji szkoleniowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Strupiechowski Sławomir, Próba uproszczenia i zautomatyzowania pracy słuchacza DTP przy wykorzystaniu technik i algorytmów programistycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Swaczyński Krzysztof, Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem algorytmu Elastic Bunch Graph Matching. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Wiśniewski Jan Paweł, Evolutionary generation of neural networks architecture. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Zyśk Mariusz, Szacowanie zapotrzebowania na pasmo dla pracy zdalnej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski.

Żarczyński Zbigniew, Klasyfikacja przez grupowanie. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2006. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Rok 2005

Adamski Krzysztof, System cyfrowej stabilizacji obrazu.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Bartnik Jacek, Interakcyjny program do rzeźbienia 3D. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: prof. dr hab. Jan Zabrodzki.

Cichocki Paweł, Animacja postaci w czasie rzeczywistym w wirtualnych środowiskach.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut. 

Chlebowicz Dariusz, Symulacja zachowania cieczy z zastosowaniem wzorów Naviera-Stokesa. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Chojecki Krzysztof, Lokalizacja twarzy w kolorowych obrazach statycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Figas Rafał, Badanie aplikacji internetowych. Wybrane rozwiązania technologiczne a komfort pracy. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Paweł Radziszewski. 

Grelow Dominik, Optymalizacja hiperparametrów maszyn wektorów nośnych za pomocą algorytmu genetycznego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Jastrzębski Robert, Steganography as an aspect of secure data maintenance. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Jelski Krzysztof, Sterowanie kursorem w przestrzeni trójwymiarowej za pomocą obrazu z dwóch kamer. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: prof. nzw. dr hab. Przemysław Rokita.

Kępiński Miłosz, System generowania map pogody. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: prof. dr hab. Jan Zabrodzki.

Kisielewski Karol Konrad, Badanie wybranych elementów SZBD Oracle związanych ze strojeniem poleceń SQL. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: dr inż. Michał Rudowski.

Kobylarz Marcin, Tworzenie obrazów panoramicznych z sekwencji zdjęć. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Kołodziej Paweł, System generacji procesorów rekonfigurowanych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: dr inż. Andrzej Skorupski.

Łagód Sebastian, Prototypowanie aplikacji biznesowych z wykorzystaniem metodologii MDA. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Małecki Piotr Paweł, Generowanie trójwymiarowego modelu terenu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Marszałek Marcin, SkySpy - system automatycznej analizy obrazów nieba. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: prof. nzw. dr hab. Przemysław Rokita.

Matusiak Marcin, Symulacja tworzenia obrazów przez obiektywy krótkoogniskowe. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut.

Mirowski Rafał, Modelowanie zachowania brył sztywnych w środowisku wodnym na potrzeby grafiki komputerowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Poręba Michał, Content management methods in web applications. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Portalski Marek, System wizualizacji do samochodu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: prof. dr hab. Jan Zabrodzki.

Rozbicki Krzysztof, Komputerowa detekcja załamków P w wielokanałowym sygnale EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Henryk A. Kowalski.

Ruta Paweł, Weryfikacja i rozpoznawanie podpisów dynamicznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Stankiewicz Daniel, System postarzania i odmładzania twarzy na zdjęciach cyfrowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: prof. dr hab. Jan Zabrodzki.

Truszkowski Rafał, Algorytmy metaheurystyczne. Zastosowanie do problemu minimalnego drzewa Steinera. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Uruszczak Damian Paweł,  Komputerowa analiza sygnału EKG z zastosowaniem technologii ActiveX. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: mgr inż. Henryk A. Kowalski.

Waga Jan, Zjawiska naturalne w grafice komputerowej: Modelowanie dymu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2005. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Rok 2004

Długosz Przemysław, Macios Marcin: Nowe techniki i algorytmy tworzenia obrazu sceny trójwymiarowej.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur .

Dutkiewicz Daniel: Wizualizacja płaskorzeźb w czasie rzeczywistym. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004.Opiekun: mgr inż. Grzegorz Mazur .

Fusik Piotr: Weryfikacja modelowa współbieżnych programów w języku Java przy użyciu środowiska Bandera i COSMA.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk. 

Hawryluk Maciej: Automatyczne tworzenie mapy numerycznej na podstawie odręcznych szkiców pomiarowych powstających w czasie pomiaru geodezyjnego.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: prof. dr hab. Przemysław Rokita. 

Jaroń Krzysztof: Automatyzacja wstępnego przetwarzania. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.. 

Kaczkowski Maciej: Rozproszony system przetwarzania sygnału EKG - 'ICAR 2000'.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.

Koślacz Ireneusz: Metody rozpoznawania twarzy. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Koza Marcin Aleksander: System generowania obrazów umożliwiający obserwację sceny z dowolnie wybranego ujęcia. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Kuliński Robert Wojciech: System kontroli obiegu dokumentów i automatyzacji produkcji w przedsiębiorstwie. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Gracki.

Kwapisz Michał: Artificial neural networks in pattern classification. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004.Opiekun:  mgr inż. Rajmund Kożuszek.

Kwiatkowski Arkadiusz: Program do tworzenia trójwymiarowych modeli form występujących w przyrodzie uwzględniający proces wzrostu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: dr inż. Cezary Stępień.

Lasek Piotr: Komputerowa analiza przestrzennego sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Henryk A. Kowalski. 

Latoszyński Krzysztof: Interaktywna wizualizacja trójwymiarowych atraktorów IFS z uwzględnieniem oświetlenia i cieni.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn. 

Michalec Michał: ECG analysis - online T-wave detection module. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański. 

Mierzejewski Paweł: Komputerowa analiza zaburzeń rytmu serca. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Henryk Kowalski.

Morawiec Sebastian: Graficzna analiza multifraktalna atraktorów RIFS 3D z wykorzystaniem wizualizacji wolumetrycznej wspomaganej sprzętowo. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Ohde Michał: Realistyczna animacja postaci. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: prof. nzw. dr hab. Przemysław Rokita.

Obmiński Artur: Zastosowanie algorytmów genetycznych i strategii ewolucyjnych do modelowania fraktali 3d.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Ossowski Artur: Symulacja rozwoju stożka wzrostu z wykorzystaniem analizy tensorowej.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: dr inż. Cezary Stępień. 

Ossowski Paweł Jerzy: Kompresja danych wolumetrycznych przy pomocy transformaty falkowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Pszczółkowska Dorota: Modelowanie ognia dla celów wizualnych.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski. 

Radzymin Andrzej Krzysztof: Identyfikacja odcisku palca.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: prof. dr hab. Przemysław Rokita. 

Różycki Adam: ICAR 2000 system: P-wave detection module. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Zbigniew Szymański.  

Wiechno Piotr: Parametryczny system opisu twarzy. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Krzysztof Chabko.

Woliński Grzegorz: Klasyfikacja pobudzeń serca.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: mgr inż. Henryk A. Kowalski

Wójcik Łukasz:  Obiektywny pomiar barwy.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: dr inż. Janusz Rzeszut. 

Żukowski Michał: Zastosowanie algorytmów genetycznych do interakcyjnego modelowania fraktali IFS.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2004. Opiekun: dr inż. Tomasz Martyn.

Rok 2003

Bartoszewicz Andrzej: Modelowanie i wizualizacja chmur w czasie rzeczywistym. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Barwicki Mikołaj: Zastosowanie techniki instalacji obiektów w wizualizacji atraktorów nieliniowych systemów funkcji iterowanych metodą śledzenia promieni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: dr inż. T. Martyn.

Biedrzycki Rafał: Opracowanie generatora kodu Delphi na podstawie modelu zdefiniowanego w narzędziu CASE. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: mgr inż. J. Myrcha.

Burczyński Bartłomiej: Program do rozpoznawania twarzy na podstawie fotografii. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: prof. dr hab. J.Zabrodzki.

Ciszek Jakub: Rozpoznawanie podpisów na podstawie danych dynamicznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: mgr inż. R. Kożuszek.

 Domański Dariusz, Rodak Daniel: System wizualizacji dla symulatora. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Dwulit Marek: Rekonstrukcja obiektu na podstawie niezorganizowanego zbioru punktów. Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: mgr inż. Z. Szymański.

Gawin Sławomir: Budowa graficznego interfejsu użytkowania w języku Java. Prezentacja zastosowanych mechanizmów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: dr inż. A. Pająk.

Jakubowska-Sobczak Marta: Porównanie mechanizmów automatycznego zarządzania serwerem Oracle 9i z mechanizmami Oracle 8i. Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: dr inż. M. Rudowski.

Jaroszkiewicz Maciej: Progresywna wizualizacja scen trójwymiarowych. Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: 
mgr inż. K. Gracki.

Kowal Paweł: Modelowa implementacja lokalnego systemu przywoławczego pracującego z wykorzystaniem protokołu FLEXTM. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: dr inż. J.R. Chrząszcz

Kowalczuk Jakub: Zastosowanie transformaty falkowej do analizy sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: dr inż. A. Skorupski

Maciejewski Michał: Modelowanie roślin przy wykorzystaniu uogólnionych systemów funkcji iterowanych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: dr inż. T. Martyn.

Niewiadomski Maciej: ICAR 2000 - system akwizycji i analizy sygnału EKG. Moduł Dystrybucji danych w środowisku rozproszonym. Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: mgr inż. Z. Szymański.

Piórkowski Mariusz: Komputerowa analiza przestrzennego sygnału EKG z zastosowaniem wektora polarnego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: mgr inż. H. A. Kowalski. 

Saja Wojciech: Metoda budowy modelu serca na podstawie Visible Human Data Set. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2003. Opiekun: Zbigniew Szymański.

Rok 2002

Bieliński Paweł Michał: Przestrzenie barw w grafice komputerowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut.

Chmielowiec Aleksander: Wykorzystanie sieci neuronowych do analizy sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: dr inż. A. Skorupski.

Jabłoński Jarosław Piotr: Skanowanie trójwymiarowe. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002.Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Janiszewski Marcin Zbigniew: Umieszczenie dodatkowych informacji w sekwencji wideo. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002.Opiekun: mgr inż. J. Myrcha.

Jedliński Marcin: Symulacja tworzenia obrazu w kamerze wielkiego formatu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut.

Kubicka Aneta: Wavelety w kompresji obrazów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Kubicki Albert: Wizualizacja prognozy pogody. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Majewski Krzysztof: Optymalizacja metod identyfikacji z użyciem fal radiowych w ramach standardu ISO/IEC 18000-3. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002.Opiekun: dr inż. J. Chrząszcz.

Marciniak Krzysztof, Wiszniewski Andrzej: Porównanie Oracle8iOPS i Oracle9iRAC. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002.Opiekun: dr inż. M. Rudowski.

Nita Dariusz: Komputerowa analiza ciśnienia krwi. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: mgr inż. H. Kowalski.

Pizoń Sławomir: Algorytmy przyśpieszenia obliczeń w metodzie śledzenia promieni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: mgr inż. P. Radziszewski.

Plebańska Marlena: Struktura i mechanizmy systemowe w portalach edukacyjnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: dr inż. A. Pająk.

Popiołkiewicz Michał: Projektowanie i optymalizacja złożonych projektów układów cyfrowych w strukturach FPGA. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: dr inż. A. Skorupski.

Prus Marcin Grzegorz: Wizualizacja płomienia świecy w środowisku Maya Unlimited. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002.Opiekun: dr inż. Jacek Raczkowski.

Rozesłaniec Janusz Konrad: Generowanie obrazów fotorealistycznych z użyciem metod energetycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: mgr inż. P. Radziszewski.

Siestrzewitowski Jarosław: System kontroli dostępu do wyciągów narciarskich. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Skorupa Zbigniew Sylwester: Komputerowa klasyfikacja pobudzeń dla sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: mgr inż. H. Kowalski 

Stochlak Łukasz: Środowisko programowe w języku Java do projektowania algorytmów geometrycznych 2D. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2002. Opiekun: dr inż. A. Pająk.

Rok 2001

Antosik Bartosz: Wybrane aspekty transmisji danych w rozległych sieciach komputerowych-komunikacja głosowa w sieci Internet.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: dr inż. J. Chrząszcz.

Bełdyga Cezary:  Odtwarzanie trójwymiarowej struktury geometrycznej na podstawie pary zdjęć.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: dr hab. P. Rokita.

Bogumił Dariusz:  Cyfrowe znaki widne odporne na kompresję JPEG.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Buczkowski Piotr Stefan: Programowanie komponentowe w standardzie CORBA. Rozproszona usługa ankietowania i testy porównawcze wydajności.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Ciechanowicz-Lewkowicz Tomasz Norbert:  Metoda modelowania drzew wykorzystująca zmodyfikowany algorytm włókien.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: dr inż. C. Stępień.

Czop Paweł: Komputerowa detekcja i segmentacja pobudzeń serca dla jednokanałowego sygnału EKG.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: mgr inż. H. A. Kowalski

Filip Michał, Zdunek Piotr: Strojenie bazy danych Oracle.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: dr inż. M. Rudowski.

Gałach Marek:  Wykorzystanie instrukcji wektorowych 3DNow i akceleratora graficznego do przyśpieszenia metody śledzenia promieni.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: mgr inż. G. Mazur.

Gałaj Krystian: Sposób konstrukcji modelu animacji twarzy.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Jachymek Bartłomiej: Realizacja podzbioru języka VRML z wykorzystaniem techniki programowania komponentowego.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: dr inż. A. Pająk.

Klepacki Rafał: Wizualna symulacja wybranych elementów architektury procesora w środowisku WWW.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: mgr inż. G. Mazur.

Krzemienowski Adam:  Programowanie komponentowe w standardzie COM/DCOM. Rozproszona usługa ankietowania i testy porównawcze wydajność.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: dr inż. A. Pająk.

Kurek Przemysław: Wizualizacja i edycja graficzna splotów.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: dr inż. A. Pająk.

Lelusz Rafał: Detekcja kolizji obiektów trójwymiarowych w grafice komputerowej.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Majewski Marcin: Rekursywnie zstępujący kompilator podzbioru języka C: analiza i ocena narzędzi generacyjnych PCCTS.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: dr inż. Andrzej Pająk.

Skowroński Adam: Komputerowa wizualizacja wyników analizy sygnału EKG.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: mgr inż. H. A. Kowalski.

Sobczak Mirosław: Środowisko programowe do wizualnej symulacji działania procesora.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: mgr inż. G. Mazur.

Zdybel Tomasz: Rozpoznawanie pisma ręcznego bez dzielenia wyrazów na litery.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2001. Opiekun: mgr inż. R. Kożuszek.

Rok 2000

Błąd Jarosław: Program identyfikacji znaczków pocztowych.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Borowiec Michał: Wizualizacja wolumetryczna dla modeli obiektów gazowych.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Raczkowski.

Bryliński Bartosz, Siodłowski Roman:  Środowisko prototypowania aplikacji z zakresu telefonii komputerowej w systemie  Microsoft Windows.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Chrząszcz.

Falkowski Radosław:  Modelowanie oświetlenia i wizualizacja sceny metodą śledzenia promieni.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut.

Godlewski Przemysław:  Modelowanie strumienia danych w systemie graficznym.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Chrząszcz.

Górski Robert: Realizacja sprzężenia termicznego dla potrzeb sztucznej rzeczywistości. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun:  prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Grabowski Krzysztof, Skorupski Tomasz: Optyczne rozpoznawanie znaków w obrazach o wielu poziomach szarości.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: mgr inż. R. Kożuszek.

Hazym Jammoul: Animacja twarzy.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Hikiert Paweł: Narzędzia wspomagające tworzenie scen VRML.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. C. Stępień.

Kański Tomasz:  Wykorzystanie metod kompresji obrazu do wspomagania wizualizacji scen komputerowych.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: mgr inż. J. Myrcha.

Karaś Michał: Modelowanie i wizualizacja wielokrotnych odbić zwierciadlanych w oparciu o metodę śledzenia promieni.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut.

Kołodziej Bartłomiej: Modelowanie i wizualizacja zjawisk zachodzących przy wkręcaniu śruby. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun:  prof. dr hab. J. Zabrodzki.

Kostecki Rafał:  Modelowanie i animacja zwierząt czworonożnych na przykładzie psa.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. C. Stępień.

Kozłowski Mariusz: Smółkowski Adam:  Zdalna diagnostyka i instalacja oprogramowania na komputerach PC przy użyciu sieci lokalnej.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: mgr inż. G. Mazur.

Kręglewska Anna:  Architektura i realizacja narzędzi RAD - XML jako przenośny format definicji interfejsu.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: mgr inż. J. Myrcha.

Mądry Michał: Podstawowe zasady kompozycji estetycznej filmów cyfrowych.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. C. Stępień.

Nosowski Jacek:  System rozpoznawania komend głosowych działający w środowisku Microsoft Windows.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Chrząszcz.

Ostrzycki Radosław:  Wizualizacja i modelowanie przepływu gazu w cieczach.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Raczkowski.

Partycki Piotr: Metoda śledzenia promieni w przestrzeni dyskretnej.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Raczkowski.

Pietrzak Rafał Bezstratna kompresja obrazu.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: mgr inż. R. Kożuszek.

Piliszek Marcin:  Komputerowa analiza zmienności sygnału EKG.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: mgr inż. H. Kowalski.

Postupalski Paweł: Wielowątkowa animacja algorytmów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. A. Pająk. 

Reutt Kacper: Modelowanie i wizualizacja efektów świetlnych na powierzchniach określonych parametrycznie.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut.

Rzepkowski Radosław: System programowania pamięci analogowych ChipCorder w środowisku MS Windows.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Chrząszcz.

Świerta Paweł: Wizualizacja danych wolumetrycznych.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Raczkowski.

Szklarski Michał Tadeusz:  Jakościowa i ilościowa interpretacja obrazów rentgenowskich dla potrzeb diagnostyki i terapii.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. A. Skorupski.

Urbaniak Paweł: Generacja modeli scen trójwymiarowych na podstawie obrazów dwuwymiarowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: mgr inż. Julian Myrcha.

Wiącek Piotr: Równoczesna komunikacja z wieloma urządzeniami przy użyciu interfejsu IrDA.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun:  mgr inż. Grzegorz Mazur.

Zembrzuski Bartosz:  Modelowanie i animacja chmur.  Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki 2000. Opiekun: dr inż. J. Raczkowski.

Rok 1999

Bieliński Marcin: Komputerowe metody analizy sygnału zmienności rytmu serca. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. A. Skorupski.

Chrabąszcz Marcin: Instytutowa baza danych do obsługi dydaktyki. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. A. Pająk.

Dawidowski Jacek: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji uderzeń serca na podstawie sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. A. Skorupski.

Dziuda Dariusz: Architektura i realizacja narzędzi RAD. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. J. Myrcha.

Grodzicki Łukasz: Efektywne metody teksturowania. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. P. Radziszewski.

Jachymek Bartłomiej: Projekt biblioteki komponentów do konwersji formatów graficznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. A. Pająk.

Jonczak Krzysztof: Rozpoznawanie formularzy z zastosowaniem transformaty falkowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. R. Kożuszek.

Jóźwiak Paweł: Modelowanie obiektów dla celów grafiki komputerowej z zastosowaniem powierzchni izopotencjałowych i metod analitycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. M. Rudowski.

Karpiński Wojciech: System testowania i egzaminowania w środowisku WWW. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. G. Mazur.

Klus Jacek: Program tworzenia lekcji multimedialnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: prof. dr hab. inż. J. Zabrodzki.

Krzak Krzysztof: Metody optymalizacji siatek wielokątowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. P. Radziszewski.

Kwiatkowski Bartłomiej: Symulacja tworzenia obrazu w kamerze dużego formatu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut.

Matuszczyk Robert: Wzmacniacz mocy do komputera. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: prof. dr hab. inż. J. Zabrodzki.

Mulas Mariusz: Architektura i realizacja narzędzi RAD. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. J. Myrcha.

Oleński Rafał: Zjawiska świetlne w ośrodkach niejednorodnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. P. Radziszewski.

Pietrzak Sylwester: Optyczne rozpoznawanie wyrazów z określonego słownika. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. R. Kożuszek.

Rostkowski Jarosław: System automatycznego rozpoznawania typu formularza na podstawie transformaty Fouriera.

Rudolf Marcin: Modelowanie i wizualizacja obiektów rozmytych przy użyciu metod wolumetrycznych: Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. J. Raczkowski.

Stacherski Arkadiusz: Uogólniony algorytmgenerowania trójwymiarowych modeli drzew na podstawie analizy wzrostu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. C. Stępień.

Starczewski Przemysław: Łączenie obrazów rzeczywistych z elementami grafiki komputerowej. Wstawianie obiektów do sekwencji video z uwzględnieniem kompresji obrazu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. R. Kożuszek.

Zieliński Piotr Maciej: Wizualizacja skompresowanych danych wolumetrycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. J. Myrcha.

Ziembla Wojciech: Komputerowa klasyfikacja sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. H. Kowalski.

Zych Romuald: Komputerowa analiza przestrzennego sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: mgr inż. H. Kowalski.

Żyliński Andrzej: Falkowa kompresja sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1999. Opiekun: dr inż. A. Skorupski.

Lata: 1992-1998


  Poprzednia strona       Następna strona

Data ostatniej modyfikacji strony - 25 października, 2018