Działalność naukowa - prace magisterskie w latach 1992-98

Rok: 1998   1997   1996   1995   1994   1993    1992

Lata 1999-...


Rok 1998

Banach Jacek: Projekt i implementacja bazy danych sygnałów EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. A. Skorupski.

Ciborowski Adam: Interakcyjny program umożliwiający chwytanie i przemieszczanie obiektów w przestrzeni 3D. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: prof. dr hab. inż. J. Zabrodzki

Jaszkowski Dariusz: Barwy cienkich warstw. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż J. Rzeszut

Kasprzak Jacek: Modelowanie pola wiatru w zastosowaniach grafiki komputerowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. J. Raczkowski

Kornel Andrzej: Komputerowe metody analizy sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. A. Skorupski

Kowalczyk Krzysztof: Metoda wizualizacji drzew poprzez deformację map pikselowych z uwzględnieniem dynamiki ruchu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. C. Stępień

Macherzyński Jan, Wągrowski Konrad: Interaktywne środowisko modelowania i wizualizacji fal oceanicznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. J. Chrząszcz

Martyniak Tomasz: Wybrane problemy łączenia obrazów rzeczywistych z elementami grafiki komputerowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. P. Rokita

Nawrocka Dorota: Barwy obiektów materialnych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut

Nowosielski Maciej: Modelowanie ciał odkształcalnych z wykorzystaniem funkcji pola i metody cząsteczkowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. M. Rudowski

Rakowski Tomasz: Multimedialny program do nauki przepisów ruchu drogowego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: prof. dr hab. inż. J. Zabrodzki

Rozwadowski Zbysław: Barwa w zjawiskach refrakcji i interferencji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut

Szaforz Dariusz: Wyświetlanie obiektów wielokątowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut

Szymański Zbigniew: Detekcja zespołów QRS w przebiegach elektrokardiograficznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. A. Skorupski

Zieliński Tomasz: Translator aplikacji z systemu INGRES/ABF do systemu Borland C++ Builder. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1998. Opiekun: dr inż. A. Pająk

Rok 1997

Figatowski Maciej: Opracowanie systemu do wizualizacji efektu eksplozji. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: mgr inż. J. Myrcha

Gąska Magdalena: Wizualizacja i kompresja danych wolumetrycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: mgr inż. J. Myrcha

Klat Ryszard: Komputerowa analiza czasowa sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: mgr inż. H. Kowalski

Krokosz Przemysław, Krzypkowski Tomasz: Metody modelowania, generacji i wizualizacji scen terenowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997.

Mikołajewski Artur: Komputerowa analiza czasowa zmienności rytmu serca. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: mgr inż. H. Kowalski

Moczulski Olgierd: Generowanie tekstury fal morskich i jej wykorzystanie w metodzie śledzenia promieni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: mgr inż. P. Radziszewski

Nowicki Wojciech: Zjawiska barwne w atmosferze związane z obecnością wody. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: dr inż. J. Rzeszut

Piróg Tomasz: Komputerowe adaptacyjne przetwarzanie sygnału EKG. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: mgr inż. H. Kowalski

Regiński Michał: Algorytm tworzenia trójwymiarowych modeli drzew wykorzystujący biologiczne zasady wzrostu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: dr inż. C. Stępień

Skok Maciej: Modelowanie ruchu roślin pod wpływem zjawisk atmosferycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: mgr inż. K. Gracki

Słowikowski Grzegorz: Sterowanie przy pomocy wzroku w grafice komputerowej – system OBER2. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997.Opiekun: mgr inż. J. Myrcha

Warszewski Marcin: Objętościowe modelowanie i wizualizacja chmur. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1997. Opiekun: prof. dr hab. inż. J. Zabrodzki

Rok 1996

Szołkowski Piotr: Koprocesor nietypowych operacji bitowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1996.

Zawada Maciej: Komputerowe wspomaganie analizy zmienności rytmu serca. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1996.

Rok 1995

Dworzyński Piotr: Modelowanie i wizualizacja zjawisk deszczu na szybie szklanej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1995.

Bodzek Andrzej, Chmielewski Artur: Przetwarzanie obrazów z wykorzystaniem technik drżenia kolorów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1995.

Klimczak Krzysztof: Wybrane problemy konwersji formatów graficznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1995.

Kozłowski Andrzej: Współczesne metody animacji scen trójwymiarowych na prykładzie pakietu 3D STUDIO. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1995.

Kowalewski Paweł: Łączna wizualizacja obiektów wielokątowych i wolumetrycznych z wykorzystaniem metod śledzenia promieni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1995.

Kumor Leszek: Ilustracja wybranych zjawisk fizycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1995.

Trojeński Jacek: Wydajność operacji graficznych w środowisku PC. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1995.

Rok 1994

Bachurski Krzysztof: Program malarski. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1994.

Chadyna Wojciech: Problem detekcji kolizji i określenie reakcji obiektów w modelowaniu, symulacji i animacji komputerowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1994.

Jemielniak Michał: Edytor graficzny wyposażony w operacje cyfrowego przetwarzania obrazów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1994.

Kaszycki Andrzej: Modelowanie zjawisk atmosferycznych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1994.

Kłak Hubert: Wizualizacja terenu z wykorzystaniem tekstury. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1994.

Kłosiński Stanisław: Metody filtracji obrazów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1994.

Łubian Marek: Język opisu obiektów i animacji w przestrzeni trójwymiarowej. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1994.

Nguyen Thi Thenu Van, Fraktalny system kompresji obrazów. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1994.

Tobiasz Jacek: Modelowanie proceduralne w przestrzeni 3D. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1994.

Rok 1993 

Bartosik Jarosław: Systemy generacji numerycznych baz danych o terenie. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Chabko Krzysztof: Modelowanie kierunkowych źródeł światła w warunkach złej widoczności. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Fiedorowicz Jacek: Tekstury geometryczne w algorytmie śledzenia promieni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Giembicki Mirosław: Real-time digital image filtering unit. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Kamiński Piotr: Modelowanie i wizualizacja chmur. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Kretowicz Marcin, Mazuryk Tomasz: Interakcyjny system modelowania i wizualizacji scen trójwymiarowych w środowisku MS-Windows. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Pietrzak Piotr: Sterownik graficzny dla dydaktycznego systemu mikroprocesorowego z układami rodziny HD 63484. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Pokraśniewicz Jacek: Prezentacja wybranych metod kompresji danych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki. 1993.

Radzimiński Tadeusz: Kolorowanie obrazów cyfrowych. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Radziszewski Paweł: Wykorzystanie tekstur w metodzie śledzenia promieni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Skwarczowski Tomasz: Próbkowanie stochastyczne w metodzie śledzenia promieni. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1993.

Rok 1992

Chrząszcz Wojciech: Sterownik pamięci VRAM. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1992.

Ciechanowski Jarosław: Biblioteka procedur graficznych dla kompilatorów języka C. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1992.

Grzelak Tomasz: Program projektowania znaków dla przemysłu reklamowego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1992.

Grzybko Adam: Układ gładkiego wypełniania pamięci obrazu. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1992.

Prokop Jarosław: Komputerowa generacja sylwetek ludzkich. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1992.

Zawadziłło Paweł: Wizualizacja chmur. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, 1992.

Lata 1999-...


 

ostatnia modyfikacja strony 17.I.00