Zbigniew Szymański   

Zbigniew Szymański

   
[PL flag] english version
magister inżynier, starszy wykładowca
telefon 022 234 7811
z.szymanski (na) ii.pw.edu.pl
Profil Google Scholar
Profil Researcher ID
Profil REPO PW Profil ResearchGate
 
 

Pracuje na Politechnice od 1998, w Zakładzie od początku. Stopień magistra uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1998 r.

Działalność w Instytucie Informatyki:
 • Jest administratorem serwera linuksowego „Galera” w studenckim laboratorium programowania w Instytucie Informatyki,
 • Prowadzi zajęcia laboratoryjne do różnorodnych przedmiotów,
 • Administrator strony WWW Zakładu Grafiki Komputerowej,
 • Organizuje razem z Andrzejem Pająkiem Wydziałowe Kwalifikacje do „Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym” i „ACM Central Europe Programming Contest”,
 • Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych „Informatyka” z następujących przedmiotów: Edycja Witryn Internetowych, System Linux, Oprogramowanie Użytkowe.
Zainteresowania naukowe:
 • machine learning - maszyny wektorów nośnych (SVM, LS-SVM),
 • cyfrowe przetwarzanie i analiza sygnałów biomedycznych (EKG oraz innych),
 • sieci komputerowe,
 • system operacyjny Linux,
 • procesory sygnałowe,
 • systemy czasu rzeczywistego.
Prowadzone przedmioty:
 • laboratorium do przedmiotu „Procesory sygnałowe” prowadzonego przez H.Kowalskiego
 • laboratorium do przedmiotu „Grafika komputerowa” - ćwiczenia z OpenGL oraz 3DStudio MAX
 • laboratorium do przedmiotu „Urządzenia zewnętrzne i interfejsy” - ćwiczenia z kartami chipowymi i linuksowym systemem plików
 • laboratorium do przedmiotu „Podstawy techniki cyfrowej”
 • laboratorium do przedmiotu „Architektura komputerów”
Udział w grantach:
 • 2008 - grant dziekański (503 G/1034/4084).
  „Optymalizacja klasyfikatorów transdukcyjnych na podstawie testów oceny krzyżowej i zastosowania w kardiologii i bioinformatyce”
  Wykonawcy: dr inż. Ewa Piątkowska-Janko, dr inż. Stanisław Jankowski, mgr inż. Zbigniew Szymański.
 • 2007 - grant dziekański.
  „Transdukcyjna średniokwadratowa maszyna wektorów nośnych do wspomagania diagnozy schorzeń serca na podstawie wysokorozdzielczej i holterowskiej elektrokardiografii”
  Wykonawcy: dr inż. Stanisław Jankowski, dr inż. Ewa Piątkowska-Janko, dr med. Artur Oręziak, mgr inż. Zbigniew Szymański, mgr inż. Janusz Będkowski.
 • 2005-2007 - grant KBN (3 T11B 050 28).
  „Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do tworzenia i analizy obrazu struktury defektowej półprzewodników wysokorezystywnych”
  Wykonawcy: dr inż. Stanisław Jankowski, dr hab Paweł Kamński, dr Michał Pawłowski, dr Roman Kozłowski, mgr inż. Zbigniew Szymański.
 • 2003 - grant rektorski (503/G/1032/2720/003).
  „Opracowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotu 'Sieci komputerowe' prowadzonego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.”
  Wykonawcy: dr inż. Jacek Wytrębowicz, dr inż. Jerzy Sobczyk, mgr inż. Zbigniew Szymański.
 • 1998-2000 - grant KBN (8 T11E 038 15).
  „Nieinwazyjna metoda wieloparametrycznej analizy sygnału EKG”
  Wykonawcy: dr inż. Andrzej Skorupski, dr Dariusz Wojciechowski, mgr inż. Henryk Kowalski, dr Piotr Jędrasik, Piotr Sionek, mgr inż. Zbigniew Szymański, Paweł Kacprzak.
Publikacje:
 • Jankowski S., Dwulit M., Szymanski Z.: Feature selection and mapping of data from short amino acid sequences, Institute of Computer Science Research Report 2, 2010
 • S.Jankowski, Z.Szymański, E.Piątkowska-Janko: Semi-Supervised Least-Squares Support Vector Classifier based on Virtual Leave One Out Residuals (w: Proceedings of the 9th International Workshop on Pattern Recognition in Information Systems PRIS 2009). Milan, Italy, 2009, ss. 71-80.
 • Jankowski S., Szymański Z., Raczyk M., Piatkowska-Janko E., Oreziak A. Pertinent signal-averaged ECG parameters selection for recognition of sustained ventrical tachycardia. XXXVth International Congress on Electrocardiology, 18-21 September, 2008, St. Petersburg, Russia, pp. 43 (abstract).
 • S.Jankowski, J.Będkowski, P.Danilewicz, Z.Szymański: Efficient defect structure analysis in semi-insulating materials by support vector machine and relevance vector machine (w: Proceedings of SPIE: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments). 2007. ss. 69371V(1-9).
 • E.Piątkowska-Janko, A.Oręziak, S.Jankowski, Z.Szymański: Support vector machine for recognition of sustained ventricular tachycardia based on new parameters of signal-averaged electrocardiogram. (w: Journal of Electrocardiology). 2007. z. 4S. s. 1.
 • S.Jankowski, Z.Szymański, E.Piątkowska-Janko: Improved recognition of sustained ventricular tachycardia from SAECG by support vector machine (w: The Anatolian Journal of Cardiology). 2007. ss. 112-115.
 • S.Jankowski, E.Piątkowska-Janko, Z.Szymański: Nowy klasyfikator transdukcyjny do wspomagania diagnozy kardiologicznej na podstawie elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości (w: XV Krajowa konferencja naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna). Wrocław , 2007. ss. 1-4.
 • S.Jankowski, E.Piątkowska-Janko, Z.Szymański, A.Oręziak: Transductive Support Vector Machines for Risk Recognition of Sustained Ventricular Tachycardia and Flicker after Myocardial Infarction (w: Proceedings of the 7th International Workshop on Pattern Recognition in Information Systems PRIS 2007). Funchal, Portugal, 2007. ss. 161-170.
 • Z.Szymański, S.Jankowski, D.Grelow: Optimization of support vector machine hyperparameters by using genetic algorithm (w: Proceedings of SPIE: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Research and High Energy Physics Experiments). 2006. z. 6159. ss. 615931-1--615931-6.
 • S.Jankowski, K.Wojdan, Z.Szymański, R.Kozłowski: Approximation of HRPITS results for SI GaAs by large scale support vector machine algorithms (w: Proceedings of SPIE: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Research and High Energy Physics Experiments). 2006. z. 6347. ss. 634730-1 -- 634730-8.
 • Szymański Z., Skorupski A., Kowalski H. A. ICAR - computer system for ECG analysis. Electrocardiology 2005: Proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology and Rhe 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology, Gdansk, 2005,Via Medica Medical Publisher, Folia Cardiologica, vol.12, suppl. D, 2005 (ISSN 1507-4145), pp. 19-22.
 • S.Jankowski, A.Oręziak, A.Skorupski, Z.Szymański, E.Piątkowska-Janko: Computer-aided morphological analysis of holter ECG recordings based on support vector learning system (w: Proceedings of the IEEE International Conference Computers in Cardiology). 2003. ss. 597-600