Jan Zabrodzki  

Jan Zabrodzki

 
profesor
telefon 022 234 5521
j.zabrodzki (na) ii.pw.edu.pl
 

Pracuje na Politechnice od 1964 roku. Stopień doktora otrzymał w 1971 roku, stopień doktora habilitowanego w 1979. Oba stopnie uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1989 roku.

Był kierownikiem Zakładu Grafiki Komputerowej w latach 1991-2012, jest kierownikiem studiów WSZ Informatyka oraz WSM Informatyka. Jest członkiem: Komitetu Informatyki PAN, IFIP WG3.2 oraz Rady Naukowej IPI PAN.

Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, konstrukcja sprzętu cyfrowego, automatyzacja projektowania, testowanie, niezawodność w projektowaniu.

Jest autorem wielu książek, artykułów, referatów. Dokonał przekładu kilkunastu książek.

  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide4-958x300.jpg
  • slide5-958x300.jpg
  • slide6-958x300.jpg
  • slide7-958x300.jpg